{"auto":false,"responsive":{"breakpoint":1240,"settings":{"controls":true}},"0":{"breakpoint":768,"settings":{"controls":true}},"mode":"fade","speed":2000,"pause":0,"pager":false,"controls":false,"timer":false,"enableDrag":false,"loop":false,"enableTouch":false,"item":1,"slideMove":1,"rtl":true}
برای استفاده از خدمات خشکشویی آنلاین زیپ جت، وارد بخش "ثبت سفارش" شده و گزینه های مورد نظرتان را انتخاب نمایید. در این بخش می توانید پس از انتخاب خدمت مورد نیاز و تعداد، آن را به سبد خرید خود اضافه کنید. پس از ورود به صفحه ی تسویه حساب، مشخصات، آدرس، توضیحات مورد نظرتان و شیوه ی پرداخت را وارد کنید.
در خشکشویی زیپ جت شما می توانید از تخفیف ها و طرح های ویژه نیز بهره ببرید.
 
 
#
ثبت سفارش